4775049518_0  

 

LEE MIN HO FIRST SPECIAL ALBUM "My Everything"

CD + DVD + 寫真書

 

價格 : 1,615台幣 (含運費, 韓國直送)

 

創作者介紹

呼叫呼叫阿姨

zhangmeizhen 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()